Vanliga frågor om Absorb

Hur hanteras mina kortuppgifter?

Vi använder Stripe Inc. som betalningsleverantör. De är en av de största betalningsleverantörerna i världen. Kortuppgifterna och betalningarna hanteras helt av Stripe - 100% krypterat. Kortuppgifterna hamnar aldrig på våra eller någon annans servrar, utan hanteras endast utav Stripe.

Hur avslutar jag min prenumeration?

Du kan avsluta eller pausa din prenumeration genom att logga in på din profil.

Är ni vinstdrivande?

Absorb är ett registrerat företag, vi är alltså inte en välgörenhetsorganisation. Däremot, är vi inte vinstdrivande i nuläget, och vinst är inte vår huvudsakliga drivkraft. Vår högsta ambition är att motverka klimatförändringarna. Absorb ser ett stort syfte att förespråka innovativt, hållbart företagande som en drivande kraft i att motverka klimatförändringarna. När det händer ser vi investeringar i lösningar i en skala som kan återställa klimatet och låta företag blomstra.

Kan jag köpa mig fri med klimatkompensation?

Nej, klimatkompensation är inget avlatsbrev. Men eftersom det inte går att leva utan en klimatpåverkan i dagens samhälle, så är klimatkompensation en nödvändig metod för att ta ansvar för hela sin klimatpåverkan idag samtidigt som du jobbar på att minska dina egna utsläpp.

Är det inte bättre att minska sitt klimatavtryck?

Det är bråttom. Vi behöver både minska vårt avtryck samt klimatkompensera. Studier visar på att de som klimatkompenserar minskar sina utsläpp 3 gånger snabbare än de som inte klimatkompenserar (The Bottom Line Report). Eftersom det inte går att leva utan en klimatpåverkan i dagens samhälle så bör klimatkompensation användas för att komma till netto-noll och dessutom minska vårt beroende på fossilt användande för att möjliggöra omställningen till ett hållbar framtid.

Är det inte företag och politiker som ska lösa klimatutmaningarna?

Klimatförändringarna är en så stor utmaning att vi alla måste bidra för att motverka det. Vi som människor måste ta ansvar för våra egna utsläpp som ett steg på vägen. Företagen producerar för att vi efterfrågar deras varor och tjänster, och politiker kan bara genomföra förändringar om de tror att det finns tillräckligt med folkligt stöd.

Vad innebär det att balansera ett klimatavtryck?

Något är klimatbalanserat när skillnaden är noll mellan de utsläpp av växthusgaser som orsakas och de utsläpp som tas bort från atmosfären, alternativt de utsläpp som förhindras från att släppas ut i atmosfären. Det som är klimatbalanserat har alltså netto noll påverkan på klimatet. Detta skulle kunna vara tex. en produkt, en person, eller en stad.

Hur blir jag klimatbalanserad?

Alla vi människor har en påverkan på klimatet genom hur vi lever; vad vi äter, hur vi bor, reser, shoppar med mera. Du kan ta ansvar för dessa utsläpp genom att klimatkompensera så att motsvarande mängd växthusgaser tas bort från atmosfären och på så vis når du en netto-noll effekt på klimatet. Hos Absorb kan du beräkna dina personliga utsläpp med vår klimatkalkylator.

Orsakas klimatförändringen av människan?

Ja. Klimatet samt genomsnittstemperaturen har varierat mycket under jordens historia, men en temperaturökning har aldrig skett så snabbt som nu. Världens ledande forskare är överens om att detta är orsakat av människan, se IPCCs rapporter.

Kan jag verkligen göra skillnad?

Ja! Klimatförändringarna är en global utmaning som alla bidrar till och måste bidra med att motverka. Alla måste ta ansvar för sitt eget klimatavtryck. När det händer ser vi investeringar i lösningar i en skala som kan återställa klimatet och låta världen blomstra.