1

Hitta Restmark

Processen börjar med att hitta markägare som har restmarker. Restmarker är oproduktiva ytor som inte används i annat syfte.

2

Plantera Träd

Absorb planterar nya träd i Sverige och Nordeuropa. Det planteras alltid flera olika inhemska trädslag för att skapa en rik biodiversitet.

3

Nya skogar

Nya skogar absorberar koldioxid men kan också skördas, återplanteras och användas för att ersätta fossilt baserade och energiintensiva produkter.

100% spårbart

Vi spårar varje träd vi planterar.

Absorb dokumenterar hela processen när en ny skog etableras. Det innebär att Absorb kan spåra samtliga planteringar ner på koordinat nivå som du kan följa via Google Maps. Kunder kan följa Absorbs hela process från kontrakt med markägare till en nyplanterad skog. Det här är möjligt genom att Absorb har direkt kontakt med de som planterar skogen lokalt.

100% permanent

Garanterad beständig klimatnytta.

I de länder som Absorb planterar träd i finns det skogslagstiftning som skyddar den nya skogen som planteras. Detta innebär att ny skog som planteras ska förbli skog. Vi skriver även avtal som löper över 50 år med markägaren. Nya skogar absorberar koldioxid men kan också skördas, återplanteras och användas för att ersätta fossilt baserade och energiintensiva produkter. Om den nya skogen skördas måste den återplanteras enligt lag. Klimatnyttan som uppstår är alltså 100% permanent.

100% Additionalitet

Er insats gör att vi kan plantera träd.

Det är du som gör det möjligt att nya skogar planteras. Additionalitet innebär att man möjliggör en klimatåtgärd som inte annars hade inträffat utan klimatprojektet. För att säkerställa detta planterar Absorb bara på övergivna restmarker som inte hade blivit skog idag utan din insats.

Se hur dina pengar används

100% transparens genomsysrar projektet

Kontakt med markägare

green arrow

50 år avtal skrivs med markägaren

green arrow

Ansökan till Länsstyrelsen om markomvandling

green arrow

Ansökan godkännes eller nekas

green arrow

50% av markägarens bidrag utbetalas

Plantering av träd med biologisk mångfald

green arrow

Granskning av tredjepart

green arrow

100% av markägarens bidrag utbetalas

green arrow

Träden växer i ett hållbart skogsbruk

green arrow
green arrow

Revidering av
Ernst & Young

Vår skillnad hittills.

Just nu ska
73496
nya träd planteras
Träden kommer att minska
9723521
kg CO2 under dess livslängd
100% spårbart

Se platserna där vi planterar träd.

CCC certifiering - Annorlunda av en anledning.

Ny cerfifiering som förlitar sig på 100% transparens mot kunden - allt dokumenteras och kan redovisas så att du är trygg i vad du gör för skillnad.

Vad innebär det att Absorb använder Carbon Capture Certificate?
absorb logomark

Lokal och spårbar klimatkompensation

absorb logomark

Additional och varaktig klimatnytta

absorb logomark

Väldokumenterad, transparent och granskad process

Läs i detalj om klimatprojektets specifikationer

Plantering

Absorb planterar artrika skogar på restmark, plantering sker två gånger om året.

Öppna PDF

Markägare

Den som planterar och sköter skogen är erfarna markägare i samarbete med Absorb.

Öppna PDF
A carbon calculator.

Beräkning

Absorbs beräkning av den koldioxid som upptas utgår ifrån Land use Change modellen.

Öppna PDF
Vi samarbetar med markägare

Som markägare är du en central del i vårt klimatprojekt.

En av de viktigaste delarna för att Absorb ska kunna plantera nya skogar är markägare. Därför ska alltid ett samarbete vara smidigt. Läs mer om din roll som markägare här.

För markägare

Kontakta oss.

Fyll i kontaktformuläret eller kontakta oss direkt.

Kontakta oss direkt
email symbol
info@absorb.nu

Kontaktformulär

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan!
Något gick fel. Var snäll och försöka igen.
Vi svarar alltid så snabbt som vi kan!
Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan!
Något gick fel. Var snäll och försöka igen.
Vi svarar alltid inom 24 timmar
Tack för att du hörde av dig till oss. Vi kontaktar dig inom kort
Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss via mejl.
vi svarar alltid inom 24 timmar
Tack för att du hörde av dig till oss. Vi kontaktar dig inom kort
Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss via mejl.